ภาษา Quechua, Huanuco, Huamalies-northern Dos De Mayo

ชื่อภาษา: Quechua, Huanuco, Huamalies-northern Dos De Mayo
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15857
รหัสสำเนียงของ ROD: 15857
ชื่อภาษา ISO: Huamalíes-Dos de Mayo Huánuco Quechua [qvh]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Quechua, Huanuco, Huamalies-northern Dos De Mayo

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Quechua, Huanuco, Huamalies-Northern Dos De Mayo - (The Jesus Film Project)
Scripture resources - Quechua, Huamalíes-Dos de Mayo Huánuco - (Scripture Earth)
The New Testament - Quechua Huamalies Dos de Mayo - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Quechua, Huamalies-Dos de Mayo Huanuco - (Faith Comes By Hearing)

พื้นที่ใช้ภาษา Quechua, Huanuco, Huamalies-northern Dos De Mayo

Peru

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Quechua, Huanuco, Huamalies-northern Dos De Mayo

มี 2 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Quechua, Huanuco, Huamalies-northern Dos De Mayo.

Quechua Huamalies Dos de Mayo
Quechua, Huanuco, Huamalies-northern Dos De Mayo: Monzon

ข้อมูลเกี่ยวกับ Quechua, Huanuco, Huamalies-northern Dos De Mayo

ข้อมูลอื่นๆ: New Testament 2003.

จำนวนประชากร: 60,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ