ภาษา Portuguese: Madeira-azores

ชื่อภาษา: Portuguese: Madeira-azores
ชื่อภาษา ISO: ภาษาโปรตุเกส [por]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15761
Language Scope: Unknown
Language State: Needs Verification

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Portuguese: Madeira-azores

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (in Português [Portuguese])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Portuguese: Madeira-azores) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A17181).

Vida! [Life with Christ] (in Português [Portuguese])

(ดาวน์โหลด Life with Christ MP3 ในภาษา Portuguese: Madeira-azores) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A63545).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in Português [Portuguese])

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Portuguese: Madeira-azores) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74995).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in Português [Portuguese])

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Portuguese: Madeira-azores) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74996).

ชีวิตของพระเยซู 1 (in Português [Portuguese])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระเยซู 1 MP3 ในภาษา Portuguese: Madeira-azores) ชีวิตของพระเยซูจากพระธรรมมัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการ และโรม (A34020).

ชีวิตของพระเยซู 2 (in Português [Portuguese])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระเยซู 2 MP3 ในภาษา Portuguese: Madeira-azores) ชีวิตของพระเยซูจากพระธรรมมัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการ และโรม (A34021).

พระคำแห่งชีวิต for Children (in Português [Portuguese])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต for Children MP3 ในภาษา Portuguese: Madeira-azores) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C18341).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

God's Story Audiovisual - Portuguese - (God's Story)
Hymns - Portuguese - (NetHymnal)
Jesus Film Project films - Portuguese, Brazil - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Portuguese, Mozambique - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Portuguese, Portugal - (The Jesus Film Project)
The Bible - Portuguese - Projecto Bíblia Audio - (Wordproject)
The Hope Video - Portuguese - (Mars Hill Productions)
The Jesus Story (audiodrama) - Portuguese Brazil - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Portuguese Portugal - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Portuguese - Almeida Revista e Atualizada - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Portuguese - Almeida Revista e Corrigida - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Portuguese - Nova Traducao Linguagem de Hoje - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Portuguese - Tradução Interconfessiol - a BÍBLIA para todos - (Faith Comes By Hearing)
Thru the Bible Portuguese (Brazilian) Podcast - (Thru The Bible)
Who is God? - Portuguese - (Who Is God?)
Who is God? video - Portuguese - (Who Is God?)

ชื่ออื่นสำหรับ Portuguese: Madeira-azores

Madeira-azores

พื้นที่ใช้ภาษา Portuguese: Madeira-azores

Portugal

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Portuguese: Madeira-azores

People Groups who speak Portuguese: Madeira-azores

Agavotaguerra; Amanaye; Amapa Creole; Amerindian, Detribalized; Angolan Mestico; Apiaka; Arana; Arara do Mato Grosso; Atikum, Uamue; Brazilian, Black; Brazilian, general; Brazilian, Mestizo; Brazilian, White; Cape Verdean; Chinese, general; Coloured; German; Guato; Guinea-Bissaun, general; Gypsy, Brazilian; Gypsy, Portuguese; Iapama, Apama; Irantxe; Italo-Mulatto; Japanese, Brazilian; Jenipapo-Kanide; Jew, Portuguese Speaking; Jiripanco; Kabixi; Kaimbe; Kaixana; Kalabaca; Kalanko; Kamba; Kambeba; Kambiwa; Kampe; Kaninde; Kanoe; Kantarure; Kapinawa; Karapoto; Kariri-Xoco; Karuazu; Katukina-Jutai; Kaxixo; Kaxuyana; Kiriri; Kokama; Kontanawa; Kreje; Latin American Branco; Macanese; Mandahuaca; Marinawa; Matipu; Mekem; Mestico, Mozambican; Nahukwa; Naua; Nukuini; Ofaye; Paiaku; Pankara; Pankarare; Pankararu; Pankaru; Paranawat; Pataxo; Pataxo-Hahahae; Pipipa; Pitaguari; Portuguese; Potiguara; Poyanawa; Ribeirinhos, Amazon River Peoples; Romani, Calo; Shanenawa; Siriano; Swiss, Portuguese-Speaking; Tabajara; Tapeba; Tapuia; Tingui-Boto; Tora; Tremembe; Truka; Tumbalala; Tupinamba; Tupinikim; Tuxa; Umutina; Wakona; Wassu; Xakriaba; Xambioa; Xeta; Xipaia; Xoco; Xukuru; Xukuru-Kariri; Yabaana;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Portuguese: Madeira-azores

จำนวนประชากร: 514,500

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ