บอกเรื่องของพระเยซูในทุกภาษา

ภาษา Ralámuli ra'ícha - บันทึกเสียงเรื่องราวในพระคัมภีร์และบทเรียน

ชื่อภาษา:Ralámuli ra'ícha
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น:#156
ชื่อภาษา ISO:Central Tarahumara [tar]

ตัวอย่างภาษา Ralámuli ra'ícha

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ralámuli ra'ícha

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ดาวน์โหลด LUKE Pt 1 MP3 ในภาษา Ralámuli ra'íchaLUKE Pt 1 (C34350) - บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง.
ดาวน์โหลด LUKE Pt 2 MP3 ในภาษา Ralámuli ra'íchaLUKE Pt 2 (C34351) - บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง.
ดาวน์โหลด Words of Life MP3 ในภาษา Ralámuli ra'íchaWords of Life (C21581) - บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน.

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Historias de Génesis en Tarahumara Central (Una serie de 4 videos) - (Recursos En Idiomas Indigenas)
Jesus - Feature Film in Tarahumara, Central - (Jesus Film Media)
La Oveja Perdida en Tarahumara Central (The Lost Sheep) - (Recursos En Idiomas Indigenas)
Scripture resources in Tarahumara, Alta - (Scripture Earth)

ชื่ออื่นสำหรับ Ralámuli ra'ícha

Central
Ralámuli ra'ícha
Raramuri
Samachique
Tarahumara
Tarahumara: Samachique

พื้นที่ใช้ภาษา Ralámuli ra'ícha

Mexico

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Ralámuli ra'ícha

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Ralámuli ra'ícha.

ข้อมูลเกี่ยวกับ Ralámuli ra'ícha

ข้อมูลอื่นๆ:Semi-literate in (Spanish), Close To: Oeste; Primitive; Farm/Hunt.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ