ภาษา Peere: Dan Muure

ชื่อภาษา: Peere: Dan Muure
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15572
รหัสสำเนียงของ ROD: 15572
ชื่อภาษา ISO: Peere [pfe]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Peere: Dan Muure

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

ชื่ออื่นสำหรับ Peere: Dan Muure

Dan Muure
Kotofo
Kotopo
Kpotopo
Potopo

พื้นที่ใช้ภาษา Peere: Dan Muure

Cameroon
Nigeria

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Peere: Dan Muure

มี 4 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Peere: Dan Muure.

Kutin
Peere
Peere: Peer Muure
Peere: Zongbi

ข้อมูลเกี่ยวกับ Peere: Dan Muure

จำนวนประชากร: 2,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ