ภาษา Panjabi, Eastern: Panjabi Proper

ชื่อภาษา: Panjabi, Eastern: Panjabi Proper
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15477
รหัสสำเนียงของ ROD: 15477
ชื่อภาษา ISO: Punjabi [pan]

ตัวอย่างภาษา Panjabi, Eastern: Panjabi Proper

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Panjabi, Eastern: Panjabi Proper

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Panjabi, Eastern: Panjabi Proper) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A64557).

ข่าวประเสริฐ (M) (in پنجابی [Punjabi])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ (M) MP3 ในภาษา Panjabi, Eastern: Panjabi Proper) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A74628).

High Greatness of the Messiah w/ URDU (in پنجابی [Punjabi])

บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม Some Urdu mixed in. (C27910).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in پنجابی [Punjabi])

เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C80773).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (H) (in پنجابی [Punjabi])

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า (H) MP3 ในภาษา Panjabi, Eastern: Panjabi Proper) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A82785).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in پنجابی [Punjabi])

เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C80774).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (H) (in پنجابی [Punjabi])

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (H) MP3 ในภาษา Panjabi, Eastern: Panjabi Proper) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A82786).

ชัยชนะโดยพระเจ้า (in پنجابی [Punjabi])

เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C80775).

ชัยชนะโดยพระเจ้า (H) (in پنجابی [Punjabi])

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า (H) MP3 ในภาษา Panjabi, Eastern: Panjabi Proper) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A82787).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (in پنجابی [Punjabi])

เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C80959).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า (in پنجابی [Punjabi])

เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C80777).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in پنجابی [Punjabi])

เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C80778).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in پنجابی [Punjabi])

เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C80779).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in پنجابی [Punjabi])

เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C80780).

Meeting the Creator God

(ดาวน์โหลด Meeting the Creator God MP3 ในภาษา Panjabi, Eastern: Panjabi Proper) บันทึกเสียงเรื่องจากพระคัมภีร์และเรื่องที่ประกาศข่าวประเสริฐ อธิบายความรอดและอาจให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A64558).

ชีวิตของพระเยซู 1 (in پنجابی [Punjabi])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระเยซู 1 MP3 ในภาษา Panjabi, Eastern: Panjabi Proper) ชีวิตของพระเยซูจากพระธรรมมัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการ และโรม (A35410).

ชีวิตของพระเยซู 2 (in پنجابی [Punjabi])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระเยซู 2 MP3 ในภาษา Panjabi, Eastern: Panjabi Proper) ชีวิตของพระเยซูจากพระธรรมมัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการ และโรม (A35411).

Radio Program - Cross of Christ (in پنجابی [Punjabi])

(ดาวน์โหลด Radio Program - Cross of Christ MP3 ในภาษา Panjabi, Eastern: Panjabi Proper) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม With English (A63937).

Special (M) (in پنجابی [Punjabi])

(ดาวน์โหลด Special (M) MP3 ในภาษา Panjabi, Eastern: Panjabi Proper) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A16691).

Waiting for Jesus w/ URDU (in پنجابی [Punjabi])

บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม Program is mostly songs with short connecting messages. A little URDU mixed in. (C29140).

พระคำแห่งชีวิต (in پنجابی [Punjabi])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Panjabi, Eastern: Panjabi Proper) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A62037).

พระคำแห่งชีวิต 1 (H) (in پنجابی [Punjabi])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 (H) MP3 ในภาษา Panjabi, Eastern: Panjabi Proper) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A02960).

พระคำแห่งชีวิต 1 (M) (in پنجابی [Punjabi])

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C02971).

พระคำแห่งชีวิต 2 (H) (in پنجابی [Punjabi])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 (H) MP3 ในภาษา Panjabi, Eastern: Panjabi Proper) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A02961).

พระคำแห่งชีวิต 2 (M) (in پنجابی [Punjabi])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 (M) MP3 ในภาษา Panjabi, Eastern: Panjabi Proper) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A11331).

ชื่ออื่นสำหรับ Panjabi, Eastern: Panjabi Proper

Eastern Punjabi
Gurumukhi
Gurumukhi Punjabi
Panjabi Proper
पंजाबी , पूर्वी : उचित पंजाबी

พื้นที่ใช้ภาษา Panjabi, Eastern: Panjabi Proper

Bangladesh
Canada
Fiji
India
Kenya
Malaysia
Mauritius
Pakistan
Singapore
United Arab Emirates
United Kingdom
United States of America

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Panjabi, Eastern: Panjabi Proper

มี 8 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Panjabi, Eastern: Panjabi Proper.

Panjabi: Bathi
Panjabi, Bhatyiana
Panjabi Eastern: Doab
Panjabi, Eastern: Majhi
Panjabi, Eastern: Malwa
Panjabi, Eastern: Powadhi
Punjabi
Punjabi: Muslim

ข้อมูลเกี่ยวกับ Panjabi, Eastern: Panjabi Proper

ข้อมูลอื่นๆ: Different from Maijhi in India and Nepal.

จำนวนประชากร: 28,200,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ