ภาษา Panjabi, Bhatyiana

ชื่อภาษา: Panjabi, Bhatyiana
ชื่อภาษา ISO: Panjabi [pan]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15473
Language Scope: Dialect
Language State: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 15473

ตัวอย่างภาษา Panjabi, Bhatyiana

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Panjabi, Bhatyiana

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Panjabi, Bhatyiana) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A64883).

ข่าวประเสริฐ (M) (in پنجابی [Punjabi])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ (M) MP3 ในภาษา Panjabi, Bhatyiana) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A74628).

High Greatness of the Messiah w/ URDU (in پنجابی [Punjabi])

บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม Some Urdu mixed in. (C27910).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in پنجابی [Punjabi])

เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C80773).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (H) (in پنجابی [Punjabi])

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า (H) MP3 ในภาษา Panjabi, Bhatyiana) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A82785).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in پنجابی [Punjabi])

เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C80774).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (H) (in پنجابی [Punjabi])

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (H) MP3 ในภาษา Panjabi, Bhatyiana) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A82786).

ชัยชนะโดยพระเจ้า (in پنجابی [Punjabi])

เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C80775).

ชัยชนะโดยพระเจ้า (H) (in پنجابی [Punjabi])

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า (H) MP3 ในภาษา Panjabi, Bhatyiana) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A82787).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (in پنجابی [Punjabi])

เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C80959).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า (in پنجابی [Punjabi])

เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C80777).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in پنجابی [Punjabi])

เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C80778).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in پنجابی [Punjabi])

เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C80779).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in پنجابی [Punjabi])

เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C80780).

Meeting the Creator God

(ดาวน์โหลด Meeting the Creator God MP3 ในภาษา Panjabi, Bhatyiana) บันทึกเสียงเรื่องจากพระคัมภีร์และเรื่องที่ประกาศข่าวประเสริฐ อธิบายความรอดและอาจให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A64884).

ชีวิตของพระเยซู 1 (in پنجابی [Punjabi])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระเยซู 1 MP3 ในภาษา Panjabi, Bhatyiana) ชีวิตของพระเยซูจากพระธรรมมัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการ และโรม (A35410).

ชีวิตของพระเยซู 2 (in پنجابی [Punjabi])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระเยซู 2 MP3 ในภาษา Panjabi, Bhatyiana) ชีวิตของพระเยซูจากพระธรรมมัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการ และโรม (A35411).

Radio Program - Cross of Christ (in پنجابی [Punjabi])

(ดาวน์โหลด Radio Program - Cross of Christ MP3 ในภาษา Panjabi, Bhatyiana) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม With English (A63937).

Special (M) (in پنجابی [Punjabi])

(ดาวน์โหลด Special (M) MP3 ในภาษา Panjabi, Bhatyiana) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A16691).

Waiting for Jesus w/ URDU (in پنجابی [Punjabi])

บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม Program is mostly songs with short connecting messages. A little URDU mixed in. (C29140).

พระคำแห่งชีวิต (in پنجابی [Punjabi])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Panjabi, Bhatyiana) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A62037).

พระคำแห่งชีวิต 1 (H) (in پنجابی [Punjabi])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 (H) MP3 ในภาษา Panjabi, Bhatyiana) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A02960).

พระคำแห่งชีวิต 1 (M) (in پنجابی [Punjabi])

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C02971).

พระคำแห่งชีวิต 2 (H) (in پنجابی [Punjabi])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 (H) MP3 ในภาษา Panjabi, Bhatyiana) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A02961).

พระคำแห่งชีวิต 2 (M) (in پنجابی [Punjabi])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 (M) MP3 ในภาษา Panjabi, Bhatyiana) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A11331).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Eye of the Heart - Sikh Punjabi (film) - (Create International)
Jesus Film Project films - Punjabi - (The Jesus Film Project)
Music Video - Song: Oh, Evil Man, Who Can Help You? - Punjabi - (Create International)
Oral Bible - Panjabi, Eastern - (Oral Bibles (Kairos))
Sikh Punjabi Language Film - Punjabi (film) (Spiritual growth for the community) - (Create International)
The Bible - Punjabi - ਆਡੀਓ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ - (Wordproject)
The Jesus Story (audiodrama) - Punjabi - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Punjabi - (Audio Treasure)
The New Testament - Punjabi - Bible Society of India - (Talking Bibles)
Thru the Bible Punjabi Podcast - (Thru The Bible)
Who Is God? - Punjabi Gurmukhi - (Who Is God?)
Who is God? - Punjabi Shahmukhi - (Who Is God?)
Who is God? video - Punjabi (Female) - (Who Is God?)
Who is God? video - Punjabi (Male) - (Who Is God?)

ชื่ออื่นสำหรับ Panjabi, Bhatyiana

Bhatneri
Bhatti
Bhatyiana
Panjabi, Bhatiana
Panjabi, Eastern: Bhatyiana
पंजाबी, भट्यिअना

พื้นที่ใช้ภาษา Panjabi, Bhatyiana

Bangladesh
Canada
Fiji
India
Kenya
Malaysia
Mauritius
Pakistan
Singapore
United Arab Emirates
United Kingdom
United States of America

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Panjabi, Bhatyiana

People Groups who speak Panjabi, Bhatyiana

Ad Dharmi; Arain, Sikh; Arora, Sikh; Assamese Sikh; Awan, Christian; Awan, Muslim; Bagdi, Sikh; Barwala, Sikh; Bawaria, Sikh; Bazigar, Sikh; Bedar, Punjab, Hindu; Bhabra, Jain; Bhabra, Sikh; Bhatia, Sikh; Bodla; Brahman, Christian; Brahman, Sikh; Chamar, Sikh; Chhimba, Sikh; Chhipa, Sikh; Chuhra; Dagi, Sikh; Darzi, Sikh; Daule, Hindu; Daule, Sikh; Dhobi, Sikh; Dom, Sikh; Gagra; Gandhila; Gardi, Muslim; Ghirath, Sikh; Gujar, Sikh; Jat, Bains, Hindu; Jat, Bains, Muslim; Jat, Bhullar; Jat, Chahil, Muslim; Jat, Chahil, Sikh; Jat, Dhariwal, Hindu; Jat, Dhillon, Sikh; Jat, Ghumman, Muslim; Jat, Gil, Hindu; Jat, Gil, Sikh; Jat, Her; Jat, Makiwal; Jat, Mann; Jat, Randhawa; Jat, Sahi; Jat, Sarai, Hindu; Jat, Sarai, Sikh; Jat, Sidhu, Sikh; Jat, Sikh; Jat, Sindhu, Sikh; Jat, Thand; Jhinwar, Muslim; Jhinwar, Sikh; Kahar, Sikh; Kamboh, Sikh; Khatbune; Khatri, Sikh; Kir Nungar; Kumhar, Sikh; Labana, Sikh; Lohar, Sikh; Mahtam, Hindu; Mahtam, Sikh; Makrani, Hindu; Makrani, Sikh; Mali, Sikh; Marija; Mazhabi; Megh, Muslim; Megh, Sikh; Mirasi, Hindu; Mirasi, Sikh; Mochi, Sikh; Mussali; Nai, Sikh; Nat, Sikh; Perna, Muslim; Punjabi; Quam-e-Punjab; Rachband; Rajput, Bais, Sikh; Rajput, Baria; Rajput, Sikh; Rajput, Wattu; Ramdasia, Sikh; Ramgarhia; Rangrez, Sikh; Saini, Sikh; Sanhai, Muslim; Sanhal; Sansi, Muslim; Sansi, Sikh; Sansoi; Sarera, Hindu; Sarera, Sikh; Shorgar, Hindu; Sikligar, Sikh; Sirkiband; Sonar, Sikh; Sudh, Hindu; Sudh, Sikh; Tarkhan, Muslim; Tarkhan, Sikh; Teli, Sikh; Ulema, Hindu;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Panjabi, Bhatyiana

ข้อมูลอื่นๆ: Different from Maijhi in India and Nepal.

จำนวนประชากร: 90,333,333

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ