ภาษา ญัฮกุร

ชื่อภาษา: ญัฮกุร
รหัสภาษา ISO: cbn
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15143
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

ตัวอย่างภาษา ญัฮกุร

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา ญัฮกุร

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

เพลง ญัฮ กุร / เร่ เร่ – โลก โล่ง นัง โน็ว [Creation เพลง]

(ดาวน์โหลด Creation เพลง MP3 ในภาษา ญัฮกุร) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A64992).

เรืองฮนับตอนที?มวย / พะนิฮ่ชวยอวรเพิน็คองเอญ [ข่าวประเสริฐ 1]

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ 1 MP3 ในภาษา ญัฮกุร) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A64993).

เรืองฮนับตอนที?บาร [ข่าวประเสริฐ 2]

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ 2 MP3 ในภาษา ญัฮกุร) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A64994).

พ่า? ฮนับ ทะนัด [Prodigal Son]

(ดาวน์โหลด Prodigal Son MP3 ในภาษา ญัฮกุร) บันทึกเสียงหรือวีดีโอที่สอนความจริงจากพระคัมภีร์ (A64995).

ชื่ออื่นสำหรับ ญัฮกุร

ถาษาญัฮกุร
Chaobon (offensive name used in the past)
ChaoBun (offensive name used in the past)
Chaodon
Chao Dong
Chaubun (offensive name used in the past)
Niakuol
Niakuoll
Nyahkur (ชื่อภาษา ISO)
Nyah Kur
Nyakur

พื้นที่ใช้ภาษา ญัฮกุร

Thailand

People Groups who speak ญัฮกุร

Nyahkur;

ข้อมูลเกี่ยวกับ ญัฮกุร

จำนวนประชากร: 1,600

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ