ภาษา Bakpre

ชื่อภาษา: Bakpre
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15063
รหัสสำเนียงของ ROD: 15063
ชื่อภาษา ISO: Ntcham [bud]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bakpre

ข้อมูลของเราแจ้งว่าอาจมีสื่อบันทึกเสียงเก่าในภาษานี้ซึ่งเลิกใช้แล้ว หรือกำลังทำสื่อบันทึกเสียงใหม่ในภาษานี้

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Ntcham - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Bakpre

Bitaapul
Ntcham: Balkpre
Ntcham: Bitaapul

พื้นที่ใช้ภาษา Bakpre

Ghana
Togo

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Bakpre

มี 4 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Bakpre.

Ntcham
Ntcham: Kpandjal
Ntcham: Linangmanli
Ntcham: Ncanm

ข้อมูลเกี่ยวกับ Bakpre

จำนวนประชากร: 15,000

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bakpre

ข้อมูลของเราแจ้งว่าอาจมีสื่อบันทึกเสียงเก่าในภาษานี้ซึ่งเลิกใช้แล้ว หรือกำลังทำสื่อบันทึกเสียงใหม่ในภาษานี้

ถ้าคุณสนใจที่จะได้สื่อนี้ซึ่งยังไม่พร้อม หรือเลิกใช้แล้ว กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น