ภาษา Nicobarese, Southern: Great Nicobar

ชื่อภาษา: Nicobarese, Southern: Great Nicobar
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14976
ชื่อภาษา ISO: Southern Nicobarese [nik]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Nicobarese, Southern: Great Nicobar

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

พื้นที่ใช้ภาษา Nicobarese, Southern: Great Nicobar

India

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Nicobarese, Southern: Great Nicobar

มี 4 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Nicobarese, Southern: Great Nicobar.

Nicobarese, Southern
Nicobarese, Southern: Condul
Nicobarese, Southern: Little Nicobar
Nicobarese, Southern: Milo

ข้อมูลเกี่ยวกับ Nicobarese, Southern: Great Nicobar

ข้อมูลอื่นๆ: Intelligible with Car Nicobarese; Bilingual in Hindi.