ภาษา Nambikuara, Southern: Waikisu

ชื่อภาษา: Nambikuara, Southern: Waikisu
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14679
Language Type: Unknown
ชื่อภาษา ISO: Southern Nambikuára [nab]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Nambikuara, Southern: Waikisu

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ 1-20 (in Nambikwara)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ 1-20 MP3 ในภาษา Nambikuara, Southern: Waikisu) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A63868).

ข่าวประเสริฐ 21-40 (in Nambikwara)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ 21-40 MP3 ในภาษา Nambikuara, Southern: Waikisu) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A63869).

พระคำแห่งชีวิต (in Nambikwara)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Nambikuara, Southern: Waikisu) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A07560).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Nambikuara, Southern - (The Jesus Film Project)

พื้นที่ใช้ภาษา Nambikuara, Southern: Waikisu

Brazil

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Nambikuara, Southern: Waikisu

มี 8 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Nambikuara, Southern: Waikisu.

Nambijuara: Halotesu
Nambikuara: Sarare
Nambikuara, Southern: Alatesu
Nambikuara, Southern: Galera
Nambikuara, Southern: Hahaintesu
Nambikuara, Southern: Khithaulhu
Nambikuara, Southern: Wasusu
Nambikwara

ข้อมูลเกี่ยวกับ Nambikuara, Southern: Waikisu

จำนวนประชากร: 100