ภาษา Nahuatl, Zacatlan-Ahuacatlan-Tepetzintla

ชื่อภาษา: Nahuatl, Zacatlan-Ahuacatlan-Tepetzintla
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14640
รหัสสำเนียงของ ROD: 14640
ชื่อภาษา ISO: Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl [nhi]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Nahuatl, Zacatlan-Ahuacatlan-Tepetzintla

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Salmos [Psalms]

(ดาวน์โหลด Psalms MP3 ในภาษา Nahuatl, Zacatlan-Ahuacatlan-Tepetzintla) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง from Indigenous Translation Team (A63636).

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Nahuatl, Zacatlan-Ahuacatlan-Tepetzintla ผสมบ้าง

A38331 Otros Diagnostic ดาวน์โหลด Otros Diagnostic MP3 ในภาษา Nahuatl, Zacatlan-Ahuacatlan-Tepetzintla (in Español [Spanish: Mexico])

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

New Testament - Nahuatl, Zacatlan-Ahuacatlan-Tepetzintla - (La Liga Biblica)
Scripture resources - Náhuatl, Zacatlán, Ahuacatlán and Tepetzintla - (Scripture Earth)
The New Testament - Nahuatl Tenango - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Nahuatl, Zacatlan-Ahuacatlan-Tepetzintla

San Miguel Tenango Nahuatl
San Miguel Tenango Náhuatl
Tenango Aztec

พื้นที่ใช้ภาษา Nahuatl, Zacatlan-Ahuacatlan-Tepetzintla

Mexico

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Nahuatl, Zacatlan-Ahuacatlan-Tepetzintla

มี 2 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Nahuatl, Zacatlan-Ahuacatlan-Tepetzintla.

Nahuatl Tenango
Nahuatl: Tlalitzlipa

ข้อมูลเกี่ยวกับ Nahuatl, Zacatlan-Ahuacatlan-Tepetzintla

จำนวนประชากร: 17,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ