ภาษา Naga, Wancho: Horu Muthun

ชื่อภาษา: Naga, Wancho: Horu Muthun
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14616
ชื่อภาษา ISO: Wancho Naga [nnp]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Naga, Wancho: Horu Muthun

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

ชื่ออื่นสำหรับ Naga, Wancho: Horu Muthun

Horu Muthun

พื้นที่ใช้ภาษา Naga, Wancho: Horu Muthun

India

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Naga, Wancho: Horu Muthun

มี 4 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Naga, Wancho: Horu Muthun.

Naga, Wancho: Bor Muthun
Naga, Wancho: Changnoi
Naga, Wancho: Kulung Muthun
Wanchoo

ข้อมูลเกี่ยวกับ Naga, Wancho: Horu Muthun

ข้อมูลอื่นๆ: Younger people speak Hindi and Assamese as a second language.

จำนวนประชากร: 45,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ