ภาษา Naga, Tase: Mawrang

ชื่อภาษา: Naga, Tase: Mawrang
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14601
ชื่อภาษา ISO: Tase Naga [nst]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Naga, Tase: Mawrang

ข้อมูลของเราแจ้งว่าอาจมีสื่อบันทึกเสียงเก่าในภาษานี้ซึ่งเลิกใช้แล้ว หรือกำลังทำสื่อบันทึกเสียงใหม่ในภาษานี้

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Hakhun - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Tangsa, Kimsing - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Tangshang, Shecyu-Cyamcyang - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Naga, Tase: Mawrang

Mawrang

พื้นที่ใช้ภาษา Naga, Tase: Mawrang

India
Myanmar

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Naga, Tase: Mawrang

มี 33 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Naga, Tase: Mawrang.

Naga:Kaishan, Pangmi
Naga, Tase: Chuyo-Gakat
Naga, Tase: Gashan
Naga, Tase: Hasik
Naga, Tase: Have
Naga, Tase: Hkaluk
Naga, Tase: Khemsing
Naga, Tase: Langshin
Naga, Tase: Longkhai
Naga, Tase: Longri
Naga, Tase: Lumnu
Naga, Tase: Lungchang
Naga, Tase: Lungri
Naga, Tase: Moklum
Naga, Tase: Myimu
Naga, Tase: Pingku
Naga, Tase: Ponthai
Naga, Tase: Rasa
Naga, Tase: Rongrang
Naga, Tase: Ronrang
Naga, Tase: Sangche
Naga, Tase: Sansik
Naga, Tase: Saukrang
Naga, Tase: Taipi
Naga, Tase: Tikhak
Naga, Tase: Tulim
Naga, Tase: Yawngkon
Naga, Tase: Yogli
Tangsa
Tangsa: Chamchang
Tangsa: Hakhun
Tangsa: Musang
Tangsa: Shanke

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Naga, Tase: Mawrang

ข้อมูลของเราแจ้งว่าอาจมีสื่อบันทึกเสียงเก่าในภาษานี้ซึ่งเลิกใช้แล้ว หรือกำลังทำสื่อบันทึกเสียงใหม่ในภาษานี้

ถ้าคุณสนใจที่จะได้สื่อนี้ซึ่งยังไม่พร้อม หรือเลิกใช้แล้ว กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น