ภาษา Moronene: Wita Ea

ชื่อภาษา: Moronene: Wita Ea
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14299
ชื่อภาษา ISO: Moronene [mqn]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Moronene: Wita Ea

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

The New Testament - Moronene - 2013 Edition - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Moronene: Wita Ea

Poleang
Rumbia
Wita Ea

พื้นที่ใช้ภาษา Moronene: Wita Ea

Indonesia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Moronene: Wita Ea

มี 2 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Moronene: Wita Ea.

Moronene
Moronene: Tokotu'a

ข้อมูลเกี่ยวกับ Moronene: Wita Ea

จำนวนประชากร: 31,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ