ภาษา Mixtec, Tlaxiaco Norte: Yosonama

ชื่อภาษา: Mixtec, Tlaxiaco Norte: Yosonama
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14129
รหัสสำเนียงของ ROD: 14129
ชื่อภาษา ISO: Northern Tlaxiaco Mixtec [xtn]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mixtec, Tlaxiaco Norte: Yosonama

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Mixteco, Monte Verde - (The Jesus Film Project)
Scripture resources - Mixtec, Tlaxiaco Norte - (Scripture Earth)
The New Testament - Mixteco del Norte de Tlaxiaco - 2015 Edition - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Mixtec, Tlaxiaco Norte: Yosonama

Mixtec, Tlaxiaco Norte: Yosoñama
Yosoñama

พื้นที่ใช้ภาษา Mixtec, Tlaxiaco Norte: Yosonama

Mexico

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Mixtec, Tlaxiaco Norte: Yosonama

มี 3 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Mixtec, Tlaxiaco Norte: Yosonama.

Mixtec, Numi: Monte Verde
Mixtec, Nuni: Sn. S. Nicananduta
Mixteco, Northern Tlaxiaco

ข้อมูลเกี่ยวกับ Mixtec, Tlaxiaco Norte: Yosonama

ข้อมูลอื่นๆ: New Testament 2008?

จำนวนประชากร: 14,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ