ภาษา Meohang, Western: Bala

ชื่อภาษา: Meohang, Western: Bala
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14010
ชื่อภาษา ISO: Western Meohang [raf]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Meohang, Western: Bala

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

พื้นที่ใช้ภาษา Meohang, Western: Bala

Nepal

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Meohang, Western: Bala

มี 2 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Meohang, Western: Bala.

Meohang, Western: Bumdemba
Rai, Newahang

ข้อมูลเกี่ยวกับ Meohang, Western: Bala

จำนวนประชากร: 2,000