ภาษา Meohang, Western: Bala

ชื่อภาษา: Meohang, Western: Bala
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14010
Language Type: Unknown
ชื่อภาษา ISO: Western Meohang [raf]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Meohang, Western: Bala

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต w/ NEPALI (in Rai, Newahang)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ NEPALI MP3 ในภาษา Meohang, Western: Bala) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Includes 2 songs in NEPALI (C20151).

ชื่ออื่นสำหรับ Meohang, Western: Bala

Bala
Balali

พื้นที่ใช้ภาษา Meohang, Western: Bala

Nepal

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Meohang, Western: Bala

มี 2 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Meohang, Western: Bala.

Meohang, Western: Bumdemba (Unknown)
Rai, Newahang (ISO Language)

ข้อมูลเกี่ยวกับ Meohang, Western: Bala

จำนวนประชากร: 2,000