ภาษา Mende: Sewawa

ชื่อภาษา: Mende: Sewawa
ชื่อภาษา ISO: Mende (Sierra Leone) [men]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13989
Language Scope: Unknown
Language State: Not Verified
รหัสสำเนียงของ ROD:

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mende: Sewawa

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Christmas & Women's Messages (in Mɛnde [Mende])

(ดาวน์โหลด Christmas & Women's Messages MP3 ในภาษา Mende: Sewawa) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C22700).

ข่าวประเสริฐ (in Mɛnde [Mende])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Mende: Sewawa) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (C22740).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in Mɛnde [Mende])

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Mende: Sewawa) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C72170).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in Mɛnde [Mende])

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Mende: Sewawa) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C72180).

ชัยชนะโดยพระเจ้า (in Mɛnde [Mende])

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา Mende: Sewawa) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C72190).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (in Mɛnde [Mende])

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา Mende: Sewawa) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C72200).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า (in Mɛnde [Mende])

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา Mende: Sewawa) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C72210).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in Mɛnde [Mende])

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Mende: Sewawa) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C72220).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in Mɛnde [Mende])

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Mende: Sewawa) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C72230).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in Mɛnde [Mende])

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Mende: Sewawa) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C72240).

Mark 1-6 (in Mɛnde [Mende])

(ดาวน์โหลด Mark 1-6 MP3 ในภาษา Mende: Sewawa) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A80049).

Mark 7-11 (in Mɛnde [Mende])

(ดาวน์โหลด Mark 7-11 MP3 ในภาษา Mende: Sewawa) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A80050).

Mark 12 - 16 (in Mɛnde [Mende])

(ดาวน์โหลด Mark 12 - 16 MP3 ในภาษา Mende: Sewawa) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A80051).

Pastor Allie's Sermons (in Mɛnde [Mende])

(ดาวน์โหลด Pastor Allie's Sermons MP3 ในภาษา Mende: Sewawa) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (C74857).

พระคำแห่งชีวิต 1 (in Mɛnde [Mende])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา Mende: Sewawa) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C05450).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in Mɛnde [Mende])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา Mende: Sewawa) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C05451).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Mende - (The Jesus Film Project)
Oral Bible - Mende - (Oral Bibles (Kairos))
The Jesus Story (audiodrama) - Mende - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Mende - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Mende: Sewawa

Sewawa

พื้นที่ใช้ภาษา Mende: Sewawa

Sierra Leone

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Mende: Sewawa

People Groups who speak Mende: Sewawa

Mende;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Mende: Sewawa

จำนวนประชากร: 1,480,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ