ภาษา Martu Wangka: Wangkajunga

ชื่อภาษา: Martu Wangka: Wangkajunga
ชื่อภาษา ISO: Martu Wangka [mpj]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13780
Language Scope: Unknown
Language State: Needs Verification

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Martu Wangka: Wangkajunga

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Parraya Wajalpayi 1, 2 [Acts 1, 2] (in Martu Wangka)

(ดาวน์โหลด Acts 1, 2 MP3 ในภาษา Martu Wangka: Wangkajunga) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63478).

Mirtan Ngurlurri [Do Not Be Afraid] (in Martu Wangka)

(ดาวน์โหลด Do Not Be Afraid MP3 ในภาษา Martu Wangka: Wangkajunga) ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์ (A80598).

Jaanmili 1 - 4 [John's Gospel 1 - 4] (in Martu Wangka)

(ดาวน์โหลด John's Gospel 1 - 4 MP3 ในภาษา Martu Wangka: Wangkajunga) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63479).

Jaanmili 5 - 7 [John's Gospel 5 - 7] (in Martu Wangka)

(ดาวน์โหลด John's Gospel 5 - 7 MP3 ในภาษา Martu Wangka: Wangkajunga) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63480).

Jaanmili 8 - 11 [John's Gospel 8 - 11] (in Martu Wangka)

(ดาวน์โหลด John's Gospel 8 - 11 MP3 ในภาษา Martu Wangka: Wangkajunga) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63481).

Jaanmili 12 - 16 [John's Gospel 12 - 16] (in Martu Wangka)

(ดาวน์โหลด John's Gospel 12 - 16 MP3 ในภาษา Martu Wangka: Wangkajunga) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63482).

Jaanmili 17 - 21 [John's Gospel 17 - 21] (in Martu Wangka)

(ดาวน์โหลด John's Gospel 17 - 21 MP3 ในภาษา Martu Wangka: Wangkajunga) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63483).

Mamala Wanalku Kuju Wankalpayi (in Martu Wangka)

(ดาวน์โหลด Mamala Wanalku Kuju Wankalpayi MP3 ในภาษา Martu Wangka: Wangkajunga) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A80597).

Parnpajinyamapu-luya Yinkarni Turlkukaja (in Martu Wangka)

(ดาวน์โหลด Parnpajinyamapu-luya Yinkarni Turlkukaja MP3 ในภาษา Martu Wangka: Wangkajunga) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A80698).

Mamamili Wangka Julyjujanu 1 - 10 [Selections from Genesis 1 - 18 (Part 1)] (in Martu Wangka)

(ดาวน์โหลด Selections from Genesis 1 - 18 (Part 1) MP3 ในภาษา Martu Wangka: Wangkajunga) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63476).

Mamamili Wangka Julyjujanu 11 - 18 [Selections from Genesis 1 - 18 (Part 2)] (in Martu Wangka)

(ดาวน์โหลด Selections from Genesis 1 - 18 (Part 2) MP3 ในภาษา Martu Wangka: Wangkajunga) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63477).

ชื่ออื่นสำหรับ Martu Wangka: Wangkajunga

Wangkajunga
Wangkajungka

พื้นที่ใช้ภาษา Martu Wangka: Wangkajunga

Australia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Martu Wangka: Wangkajunga

People Groups who speak Martu Wangka: Wangkajunga

Martu Wangka;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Martu Wangka: Wangkajunga

จำนวนประชากร: 720

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ