ภาษา Mambila, Cameroon: Sunu Torbi

ชื่อภาษา: Mambila, Cameroon: Sunu Torbi
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13546
รหัสสำเนียงของ ROD: 13546
ชื่อภาษา ISO: Cameroon Mambila [mcu]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mambila, Cameroon: Sunu Torbi

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

The New Testament - Mambila, Cameroon - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Mambila, Cameroon: Sunu Torbi

Sunu Torbi
Torbi

พื้นที่ใช้ภาษา Mambila, Cameroon: Sunu Torbi

Cameroon

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Mambila, Cameroon: Sunu Torbi

มี 4 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Mambila, Cameroon: Sunu Torbi.

Biyah
Mambila
Mambila, Cameroon: Ju Ba
Mambila, Cameroon: Ju Naare

ข้อมูลเกี่ยวกับ Mambila, Cameroon: Sunu Torbi

จำนวนประชากร: 30,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ