ภาษา Malayic Dayak: Tapitn

ชื่อภาษา: Malayic Dayak: Tapitn
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13485
ชื่อภาษา ISO: Malayic Dayak [xdy]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Malayic Dayak: Tapitn

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

ชื่ออื่นสำหรับ Malayic Dayak: Tapitn

Tapitn

พื้นที่ใช้ภาษา Malayic Dayak: Tapitn

Indonesia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Malayic Dayak: Tapitn

มี 19 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Malayic Dayak: Tapitn.

Arut
Bakua
Bamayo
Batangkawa
Batu Keling
Belangit
Dayak: Middle Strata
Malayic Dayak
Malayic Dayak: Banana
Malayic Dayak: Delang
Malayic Dayak: Kayung
Malayic Dayak: Mentebah-suruk
Malayic Dayak: Sekakai
Malayic Dayak: Suhaid
Pangin
Serengka
Silat
Su-uk Hile
Tamuan Cempaga

ข้อมูลเกี่ยวกับ Malayic Dayak: Tapitn

จำนวนประชากร: 520,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ