ภาษา Makonde: Maviha

ชื่อภาษา: Makonde: Maviha
ชื่อภาษา ISO: Makonde [kde]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13374
Language Scope: Dialect
Language State: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 13374

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Makonde: Maviha

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Habari Njema [ข่าวประเสริฐ] (in Makonde)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Makonde: Maviha) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A65062).

Mnungu anepo Mwanzo [เริ่มต้นกับพระเจ้า] (in Makonde)

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Makonde: Maviha) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A65054).

Vanu Vave na Jimongo Janga Mnungu [ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า] (in Makonde)

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Makonde: Maviha) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A65055).

Ushindi Kupitila Kwanga Mnungu [ชัยชนะโดยพระเจ้า] (in Makonde)

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา Makonde: Maviha) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A65056).

Mtumishi Wanga Mnungu [ผู้รับใช้ของพระเจ้า] (in Makonde)

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา Makonde: Maviha) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A65057).

Mwanda Wanga Mnungu [การทดสอบเพื่อพระเจ้า] (in Makonde)

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา Makonde: Maviha) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A65058).

Yesu - Mwalimu na Mponyaji [พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา] (in Makonde)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Makonde: Maviha) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A65059).

Yesu ni Bwana na Mwokozi [พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด] (in Makonde)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Makonde: Maviha) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A65060).

Matendo langa Roho Mtakatifu [การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์] (in Makonde)

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Makonde: Maviha) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A65061).

พระคำแห่งชีวิต (in Makonde)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Makonde: Maviha) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C00521).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Makonde, Mozambique - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Makonde: Maviha

Chimaviha
Kimawiha
Mabiha
Mavia
Maviha
Mawia

พื้นที่ใช้ภาษา Makonde: Maviha

Mozambique
Tanzania

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Makonde: Maviha

  • Makonde (ISO Language)
    • Makonde: Maviha (Dialect)

People Groups who speak Makonde: Maviha

Makonde; Ndonde;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Makonde: Maviha

จำนวนประชากร: 126,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ