ภาษา Macedonian: Southeastern Macedonian

ชื่อภาษา: Macedonian: Southeastern Macedonian
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13236
Language Type: Unknown
ชื่อภาษา ISO: Macedonian [mkd]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Macedonian: Southeastern Macedonian

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ^ (in Македонски [Macedonian])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ^ MP3 ในภาษา Macedonian: Southeastern Macedonian) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ คำสอนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A28461).

ชีวิตของพระคริสต์ (in Македонски [Macedonian])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ MP3 ในภาษา Macedonian: Southeastern Macedonian) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A62446).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in Македонски [Macedonian])

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Macedonian: Southeastern Macedonian) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A78370).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in Македонски [Macedonian])

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Macedonian: Southeastern Macedonian) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A78371).

ชัยชนะโดยพระเจ้า (in Македонски [Macedonian])

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา Macedonian: Southeastern Macedonian) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A78372).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (in Македонски [Macedonian])

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา Macedonian: Southeastern Macedonian) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A62432).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า (in Македонски [Macedonian])

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา Macedonian: Southeastern Macedonian) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A62442).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in Македонски [Macedonian])

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Macedonian: Southeastern Macedonian) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A62435).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in Македонски [Macedonian])

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Macedonian: Southeastern Macedonian) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A78376).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in Македонски [Macedonian])

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Macedonian: Southeastern Macedonian) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A62452).

Portions of Luke (in Македонски [Macedonian])

(ดาวน์โหลด Portions of Luke MP3 ในภาษา Macedonian: Southeastern Macedonian) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A31940).

พระคำแห่งชีวิต (in Македонски [Macedonian])

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C80765).

พระคำแห่งชีวิต 1 (in Македонски [Macedonian])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา Macedonian: Southeastern Macedonian) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A16470).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in Македонски [Macedonian])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา Macedonian: Southeastern Macedonian) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A21430).

พระคำแห่งชีวิต 3 (in Македонски [Macedonian])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 3 MP3 ในภาษา Macedonian: Southeastern Macedonian) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A21440).

พระคำแห่งชีวิต 4 (in Македонски [Macedonian])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 4 MP3 ในภาษา Macedonian: Southeastern Macedonian) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A28460).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Macedonian - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Macedonian - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Macedonian - (Talking Bibles)
The New Testament - Macedonian - Konstantinov version - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Macedonian: Southeastern Macedonian

Southeastern Macedonian

พื้นที่ใช้ภาษา Macedonian: Southeastern Macedonian

Macedonia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Macedonian: Southeastern Macedonian

มี 4 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Macedonian: Southeastern Macedonian.

Macedonian
Macedonian: Northern Macedonian
Macedonian: Western Macedonian
Slavic

ข้อมูลเกี่ยวกับ Macedonian: Southeastern Macedonian

จำนวนประชากร: 2,000,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ