ภาษา Maanyan: Sihong

ชื่อภาษา: Maanyan: Sihong
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13198
ชื่อภาษา ISO: Ma'anyan [mhy]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Maanyan: Sihong

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

The New Testament - Dayak Ma'anyan - 1999 Edition - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Maanyan: Sihong

Sihong
Siong

พื้นที่ใช้ภาษา Maanyan: Sihong

Indonesia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Maanyan: Sihong

มี 3 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Maanyan: Sihong.

Maanyan
Maanyan: Dusun Balangan
Maanyan: Samihim

ข้อมูลเกี่ยวกับ Maanyan: Sihong

จำนวนประชากร: 70,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ