ภาษา Lukep

ชื่อภาษา: Lukep
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13119
รหัสสำเนียงของ ROD: 13119
ชื่อภาษา ISO: Arop-Lokep [apr]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Lukep

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

The New Testament - Arop-Lokep - (PNG Scriptures)
The New Testament - Arop-Lokep - 2013 Wycliffe Bible Translators, Inc. - (Faith Comes By Hearing)

พื้นที่ใช้ภาษา Lukep

Papua New Guinea

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Lukep

มี 2 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Lukep.

Arop-Lokep: Arop
Arop-Lokep: Lokep

ข้อมูลเกี่ยวกับ Lukep

จำนวนประชากร: 590

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ