ภาษา Loko: Nagbanmba

ชื่อภาษา: Loko: Nagbanmba
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13045
ชื่อภาษา ISO: Loko [lok]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Loko: Nagbanmba

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Loko - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Loko - 1983 Lutheran Bible Translators, Inc. - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Loko: Nagbanmba

Nagbanmba

พื้นที่ใช้ภาษา Loko: Nagbanmba

Sierra Leone

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Loko: Nagbanmba

มี 10 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Loko: Nagbanmba.

Landorgoh Loko
Loko
Loko: Buya
Loko: Koya
Loko: Laia
Loko: Libisegahun
Loko: Magbiambo
Loko: Ngoahu
Loko: Ribbi
Loko: Sanda

ข้อมูลเกี่ยวกับ Loko: Nagbanmba

จำนวนประชากร: 119,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ