ภาษา Limbu: Chattare

ชื่อภาษา: Limbu: Chattare
ชื่อภาษา ISO: Limbu [lif]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12960
Language Scope: Dialect
Language State: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 12960

ตัวอย่างภาษา Limbu: Chattare

Limbu Chattare - Noah.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Limbu: Chattare

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

เพลง (in ᤛᤡᤖᤡᤈᤨᤅ [Limbu])

(ดาวน์โหลด เพลง MP3 ในภาษา Limbu: Chattare) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (C31001).

พระคำแห่งชีวิต 1 (in ᤛᤡᤖᤡᤈᤨᤅ [Limbu])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา Limbu: Chattare) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A02991).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in ᤛᤡᤖᤡᤈᤨᤅ [Limbu])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา Limbu: Chattare) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A33131).

Kuchaaikpaa Paan Chingmaa Maadetnen [The Truth Cannot be Hidden]

(ดาวน์โหลด The Truth Cannot be Hidden MP3 ในภาษา Limbu: Chattare) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A65096).

The Life of Moses (in ᤛᤡᤖᤡᤈᤨᤅ [Limbu])

(ดาวน์โหลด The Life of Moses MP3 ในภาษา Limbu: Chattare) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (A31010).

Luke 1-6 (in ᤛᤡᤖᤡᤈᤨᤅ [Limbu])

(ดาวน์โหลด Luke 1-6 MP3 ในภาษา Limbu: Chattare) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (C33560).

Luke 7-11 (in ᤛᤡᤖᤡᤈᤨᤅ [Limbu])

(ดาวน์โหลด Luke 7-11 MP3 ในภาษา Limbu: Chattare) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (C33561).

Luke 12-19 (in ᤛᤡᤖᤡᤈᤨᤅ [Limbu])

(ดาวน์โหลด Luke 12-19 MP3 ในภาษา Limbu: Chattare) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (C33570).

Luke 20-24 (in ᤛᤡᤖᤡᤈᤨᤅ [Limbu])

(ดาวน์โหลด Luke 20-24 MP3 ในภาษา Limbu: Chattare) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (C33571).

Nubaa khaabor [ข่าวประเสริฐ]

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Limbu: Chattare) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A65093).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Limbu - (The Jesus Film Project)
Scripture resources - Limbu - (Scripture Earth)
The Jesus Story (audiodrama) - Limbu - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Limbu - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Limbu: Chattare

Chattare
Chatthare
Chatthare Yakthungba Pan
Chhathar
Chhattare
Yakthungba Pan
Yakthung Pan

พื้นที่ใช้ภาษา Limbu: Chattare

Nepal

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Limbu: Chattare

People Groups who speak Limbu: Chattare

Limbu;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Limbu: Chattare

จำนวนประชากร: 266,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ