ภาษา Ladakhi: Leh

ชื่อภาษา: Ladakhi: Leh
ชื่อภาษา ISO: Ladakhi [lbj]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12657
Language Scope: Dialect
Language State: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 12657

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ladakhi: Leh

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in Ladakhi)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Ladakhi: Leh) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A03361).

ཐེ༌ས༌ལོ༌ནི༌ཀ༌ 1། [1 Thessalonians]

(ดาวน์โหลด 1 Thessalonians MP3 ในภาษา Ladakhi: Leh) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65617).

མར༌ཀུས༌། Chp 1 - 3 [Mark 1 - 3]

(ดาวน์โหลด Mark  1 - 3 MP3 ในภาษา Ladakhi: Leh) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65611).

མར༌ཀུས༌། Chp 4 - 6 [Mark 4 - 6]

(ดาวน์โหลด Mark  4 - 6 MP3 ในภาษา Ladakhi: Leh) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65612).

མར༌ཀུས༌། Chp 7 - 9 [Mark 7 - 9]

(ดาวน์โหลด Mark  7 - 9 MP3 ในภาษา Ladakhi: Leh) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65613).

མར༌ཀུས༌། Chp 10 - 12 [Mark 10 - 12]

(ดาวน์โหลด Mark 10 - 12 MP3 ในภาษา Ladakhi: Leh) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65614).

མར༌ཀུས༌། Chp 13 - 14 [Mark 13 - 14]

(ดาวน์โหลด Mark 13 - 14 MP3 ในภาษา Ladakhi: Leh) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65615).

མར༌ཀུས༌། Chp 15 - 16 [Mark 15 - 16]

(ดาวน์โหลด Mark 15 - 16 MP3 ในภาษา Ladakhi: Leh) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65616).

ཀོ༌ལོ༌སིའི༌ ཆོས༌ཚོགས༌ལ༌ པ༌འུ༌ལུའི༌ ཕྱག༌བྲིས༌། [Colossians]

(ดาวน์โหลด Colossians MP3 ในภาษา Ladakhi: Leh) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A64734).

ཀོ༌ཟུག༌གི༌ སྤེ༌ཆ༌། [Genesis 1 - 7]

(ดาวน์โหลด Genesis  1 - 7 MP3 ในภาษา Ladakhi: Leh) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65656).

གོ༌ཟུག༌གི༌ སྤེ༌ཆ༌། [Genesis 8 - 16]

(ดาวน์โหลด Genesis 8 - 16 MP3 ในภาษา Ladakhi: Leh) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65677).

ཏི༌ཏུས༌། [Titus]

(ดาวน์โหลด Titus MP3 ในภาษา Ladakhi: Leh) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A64738).

ཏི༌མོ༌ཐི༌ 2། [2 Timothy]

(ดาวน์โหลด 2 Timothy MP3 ในภาษา Ladakhi: Leh) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A64737).

ཏི༌མོ༌ཐི༌ 1། [1 Timothy]

(ดาวน์โหลด 1 Timothy MP3 ในภาษา Ladakhi: Leh) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A64736).

ཐེ༌ས༌ལོ༌ནི༌ཀ༌ 2། [2 Thessalonians]

(ดาวน์โหลด 2 Thessalonians MP3 ในภาษา Ladakhi: Leh) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A64735).

པི༌ཏྲར༌ 2། [2 Peter]

(ดาวน์โหลด 2 Peter MP3 ในภาษา Ladakhi: Leh) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A64742).

པི༌ཏྲར༌ 1། [1 Peter]

(ดาวน์โหลด 1 Peter MP3 ในภาษา Ladakhi: Leh) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A64741).

ཕི༌ལིབ༌བི༌ ཆོས༌ཚོགས༌ལ༌ པ༌འུ༌ལུའི༌ ཕྱག༌བྲིས༌། [Philippians]

(ดาวน์โหลด Philippians MP3 ในภาษา Ladakhi: Leh) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A64733).

ཕི༌ལི༌མོན༌། [Philemon]

(ดาวน์โหลด Philemon MP3 ในภาษา Ladakhi: Leh) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A64739).

ཡ༌ཀོབ༌བི༌ ཆོགས༌ནེ༌ ཕྱག༌བྲིས༌། [James]

(ดาวน์โหลด James MP3 ในภาษา Ladakhi: Leh) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A64740).

ཡ༌དཱ༌། [Jude]

(ดาวน์โหลด Jude MP3 ในภาษา Ladakhi: Leh) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A64746).

ཡོ༌ཧཱ༌ནན༌ 2། [2 John]

(ดาวน์โหลด 2 John MP3 ในภาษา Ladakhi: Leh) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A64744).

ཡོ༌ཧཱ༌ནན༌ 1། [1 John]

(ดาวน์โหลด 1 John MP3 ในภาษา Ladakhi: Leh) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A64743).

ཡོ༌ཧཱ༌ནན༌ 3། [3 John]

(ดาวน์โหลด 3 John MP3 ในภาษา Ladakhi: Leh) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A64745).

རོམ༌པའེ༌ སྤེ༌ཆ༌། [Romans]

(ดาวน์โหลด Romans MP3 ในภาษา Ladakhi: Leh) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65680).

ཨིབ༌རི༌པའེ༌ སྤེ༌ཆ༌། [Hebrews 1 - 7]

(ดาวน์โหลด Hebrews 1 - 7 MP3 ในภาษา Ladakhi: Leh) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65678).

ཨིབ༌རི༌པའེ༌ སྤེ༌ཆ༌། [Hebrews 8 - 13]

(ดาวน์โหลด Hebrews 8 - 13 MP3 ในภาษา Ladakhi: Leh) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65679).

ཨེ༌ཕེ༌སུས༌སི༌ ཆོས༌ཚོགས༌ལ༌ པ༌འུ༌ལུའི༌ ཕྱག༌བྲིས༌། [Ephesians]

(ดาวน์โหลด Ephesians MP3 ในภาษา Ladakhi: Leh) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A64732).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Ladakhi - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Ladakhi - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Ladakhi: Leh

Central Ladakhi
Leh
लद्दाखी : लेह

พื้นที่ใช้ภาษา Ladakhi: Leh

China
India

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Ladakhi: Leh

People Groups who speak Ladakhi: Leh

Arghun; Bedar, Buddhist; Bedar, Muslim; Ladakhi, Christian; Makhmi; Mangrik; Mon of Kashmir; Nubra; Rigzong;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Ladakhi: Leh

จำนวนประชากร: 50,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ