ภาษา Krumen, Pye: Wluwe-hawlo

ชื่อภาษา: Krumen, Pye: Wluwe-hawlo
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12362
ชื่อภาษา ISO: Pye Krumen [pye]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Krumen, Pye: Wluwe-hawlo

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

ชื่ออื่นสำหรับ Krumen, Pye: Wluwe-hawlo

Haoulo
Wluwe-hawlo

พื้นที่ใช้ภาษา Krumen, Pye: Wluwe-hawlo

Côte d'Ivoire

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Krumen, Pye: Wluwe-hawlo

มี 7 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Krumen, Pye: Wluwe-hawlo.

Krumen, Pye
Krumen, Pye: Dugbo
Krumen, Pye: Gbowe-hran
Krumen, Pye: Trepo
Krumen, Pye: Wlepo
Krumen, Pye: Yapo
Krumen, Pye: Yrewe

ข้อมูลเกี่ยวกับ Krumen, Pye: Wluwe-hawlo

จำนวนประชากร: 20,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ