ภาษา Kriol: Bamyili Creole

ชื่อภาษา: Kriol: Bamyili Creole
ชื่อภาษา ISO: Kriol [rop]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12349
Language Scope: Unknown
Language State: Not Verified
รหัสสำเนียงของ ROD:

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kriol: Bamyili Creole

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ชัยชนะโดยพระเจ้า (in Kriol)

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา Kriol: Bamyili Creole) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74579).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in Kriol)

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Kriol: Bamyili Creole) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74574).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (in Kriol)

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา Kriol: Bamyili Creole) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74581).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า (in Kriol)

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา Kriol: Bamyili Creole) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74580).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in Kriol)

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Kriol: Bamyili Creole) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74577).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in Kriol)

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Kriol: Bamyili Creole) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74573).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in Kriol)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Kriol: Bamyili Creole) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74578).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in Kriol)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Kriol: Bamyili Creole) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74576).

1, 2, 3 Jon en Jud (in Kriol)

(ดาวน์โหลด 1, 2, 3 Jon en Jud MP3 ในภาษา Kriol: Bamyili Creole) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A80675).

Bulurrum Jisas (in Kriol)

(ดาวน์โหลด Bulurrum Jisas MP3 ในภาษา Kriol: Bamyili Creole) ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์ (A80684).

Ekshun Songs [Action เพลง] (in Kriol)

(ดาวน์โหลด Action เพลง MP3 ในภาษา Kriol: Bamyili Creole) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A62631).

Galeishans en Failiman (in Kriol)

(ดาวน์โหลด Galeishans en Failiman MP3 ในภาษา Kriol: Bamyili Creole) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A80674).

Gibit Preis La God [Praise the Lord] (in Kriol)

(ดาวน์โหลด Praise the Lord MP3 ในภาษา Kriol: Bamyili Creole) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A80695).

Jisas Garra Kambek Igin [Jesus Will Return] (in Kriol)

(ดาวน์โหลด Jesus Will Return MP3 ในภาษา Kriol: Bamyili Creole) ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์ (A80683).

John Nardoo & Noah (in Kriol)

(ดาวน์โหลด John Nardoo & Noah MP3 ในภาษา Kriol: Bamyili Creole) บันทึกเสียงหรือวีดีโอ เรื่องย่อหรือการถอดความจากพระคัมภีร์ (A74572).

Kaman Langa Jesus Yumob [Come to Jesus] (in Kriol)

(ดาวน์โหลด Come to Jesus MP3 ในภาษา Kriol: Bamyili Creole) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A62629).

Mak tjepta 1-6 [Mark 01 - 6] (in Kriol)

(ดาวน์โหลด Mark 01 - 6 MP3 ในภาษา Kriol: Bamyili Creole) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63322).

Mak tjepta 7-12 [Mark 07 - 12] (in Kriol)

(ดาวน์โหลด Mark 07 - 12 MP3 ในภาษา Kriol: Bamyili Creole) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63323).

Mak tjepta 13-16 [Mark 13 - 16] (in Kriol)

(ดาวน์โหลด Mark 13 - 16 MP3 ในภาษา Kriol: Bamyili Creole) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63324).

Prodigal Son & Kapiolani (in Kriol)

บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (C74582).

เพลง - Rodney Rivers (in Kriol)

(ดาวน์โหลด เพลง - Rodney Rivers MP3 ในภาษา Kriol: Bamyili Creole) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน Numbers in parenthesis after song titles are song numbers from Kriol Song Buk. (A74575).

Wen Mi Bradin [When I'm Afraid] (in Kriol)

(ดาวน์โหลด When I'm Afraid MP3 ในภาษา Kriol: Bamyili Creole) ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์ Message, scripture readings and songs. (A80712).

Wen Wi Sabi Wi Garra Dai [Facing Death] (in Kriol)

(ดาวน์โหลด Facing Death MP3 ในภาษา Kriol: Bamyili Creole) ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์ (A80713).

Wi Garra Weship (in Kriol)

(ดาวน์โหลด Wi Garra Weship MP3 ในภาษา Kriol: Bamyili Creole) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A62630).

Wi Jidan Mijamet Godwei [Living together God's way] (in Kriol)

(ดาวน์โหลด Living together God's way MP3 ในภาษา Kriol: Bamyili Creole) ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์ (A80714).

ชื่ออื่นสำหรับ Kriol: Bamyili Creole

Bamyili Creole

พื้นที่ใช้ภาษา Kriol: Bamyili Creole

Australia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Kriol: Bamyili Creole

People Groups who speak Kriol: Bamyili Creole

Aborigine Creole; Aborigine Creole, Northern; Gugu-Yimidjir;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Kriol: Bamyili Creole

จำนวนประชากร: 10,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ