ภาษา Koya: Podia

ชื่อภาษา: Koya: Podia
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12326
รหัสสำเนียงของ ROD: 12326
ชื่อภาษา ISO: Koya [kff]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Koya: Podia

ข้อมูลของเราแจ้งว่าอาจมีสื่อบันทึกเสียงเก่าในภาษานี้ซึ่งเลิกใช้แล้ว หรือกำลังทำสื่อบันทึกเสียงใหม่ในภาษานี้

ถ้าคุณสนใจที่จะได้สื่อนี้ซึ่งยังไม่พร้อม หรือเลิกใช้แล้ว กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Koya - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Malkangiri Koya - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Koya - 2006 Edition - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Koya: Podia

Gotte Koya
Podia Koya
कोया: पोडिअ

พื้นที่ใช้ภาษา Koya: Podia

India

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Koya: Podia

มี 7 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Koya: Podia.

Gondi: Dorla
Gondi: Raj
Koi
Koya
Koya: Godavari
Koya: Malakangiri
Rajkoya

ข้อมูลเกี่ยวกับ Koya: Podia

ข้อมูลอื่นๆ: Low bilingual proficiency in Telugu.

จำนวนประชากร: 150,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ