ภาษา Kongo: Ghaangala

ชื่อภาษา: Kongo: Ghaangala
ชื่อภาษา ISO: Laari [ldi]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12209
Language Scope: Unknown
Language State: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 12209

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kongo: Ghaangala

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ชีวิตของพระคริสต์ - 1 (in Kongo: Laadi)

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ - 1 MP3 ในภาษา Kongo: Ghaangala) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A63509).

ชีวิตของพระคริสต์ - 2 (in Kongo: Laadi)

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ - 2 MP3 ในภาษา Kongo: Ghaangala) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A63510).

Tala, Widikila, Mboko Sadila M'samumi Buku dia 1 [เริ่มต้นกับพระเจ้า] (in Kongo: Laadi)

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Kongo: Ghaangala) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A63501).

Tala, Widikila, Mboko Sadila M'samumi Buku dia 2 [ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า] (in Kongo: Laadi)

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Kongo: Ghaangala) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A63502).

Tala, Widikila, Mboko Sadila M'samumi Buku dia 3 [ชัยชนะโดยพระเจ้า] (in Kongo: Laadi)

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา Kongo: Ghaangala) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A63503).

Tala, Widikila, Mboko Sadila M'samumi Buku dia 4 [ผู้รับใช้ของพระเจ้า] (in Kongo: Laadi)

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา Kongo: Ghaangala) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A63504).

Tala, Widikila, Mboko Sadila M'samumi Buku dia 5 [การทดสอบเพื่อพระเจ้า] (in Kongo: Laadi)

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา Kongo: Ghaangala) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A63505).

Tala, Widikila, Mboko Sadila M'samumi Buku dia 6 [พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา] (in Kongo: Laadi)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Kongo: Ghaangala) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A63506).

Tala, Widikila, Mboko Sadila M'samumi Buku dia 7 [พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด] (in Kongo: Laadi)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Kongo: Ghaangala) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A63507).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in Kongo: Laadi)

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Kongo: Ghaangala) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A63508).

พระคำแห่งชีวิต (in Kongo: Laadi)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Kongo: Ghaangala) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A01931).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Laadi - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Laadi - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Kongo: Ghaangala

Ghaangala
Hangala
Kighaangala

พื้นที่ใช้ภาษา Kongo: Ghaangala

Angola
Congo, Republic of the

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Kongo: Ghaangala

People Groups who speak Kongo: Ghaangala

Lali;

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ