ภาษา Kolami: Wani

ชื่อภาษา: Kolami: Wani
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12143
รหัสสำเนียงของ ROD: 12143
ชื่อภาษา ISO: Northwestern Kolami [kfb]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kolami: Wani

ข้อมูลของเราแจ้งว่าอาจมีสื่อบันทึกเสียงเก่าในภาษานี้ซึ่งเลิกใช้แล้ว หรือกำลังทำสื่อบันทึกเสียงใหม่ในภาษานี้

ถ้าคุณสนใจที่จะได้สื่อนี้ซึ่งยังไม่พร้อม หรือเลิกใช้แล้ว กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Kolami - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Kolami: Wani

Kolami Naiki
Kolami, Northwestern: Wani
Wani
कोलामी: वानी

พื้นที่ใช้ภาษา Kolami: Wani

India

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Kolami: Wani

มี 4 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Kolami: Wani.

Kolami
Kolami: Madka
Kolami, Northwestern: Maregaon
Kolami, Northwestern: Pulgaon

ข้อมูลเกี่ยวกับ Kolami: Wani

ข้อมูลอื่นๆ: Northwestern and Southwestern Kolami are not intelligible with each other; limited bilingual proficiency in Marathi, Telugu, Ghondi and Hindi.

จำนวนประชากร: 20,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ