ภาษา Koch: Harigaya

ชื่อภาษา: Koch: Harigaya
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12084
รหัสสำเนียงของ ROD: 12084
ชื่อภาษา ISO: Koch [kdq]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Koch: Harigaya

ข้อมูลของเราแจ้งว่าอาจมีสื่อบันทึกเสียงเก่าในภาษานี้ซึ่งเลิกใช้แล้ว หรือกำลังทำสื่อบันทึกเสียงใหม่ในภาษานี้

ชื่ออื่นสำหรับ Koch: Harigaya

Harigaya

พื้นที่ใช้ภาษา Koch: Harigaya

Bangladesh
India

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Koch: Harigaya

มี 3 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Koch: Harigaya.

Koch
Koch: Tintekiya
Koch: Wanang

ข้อมูลเกี่ยวกับ Koch: Harigaya

จำนวนประชากร: 35,000

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Koch: Harigaya

ข้อมูลของเราแจ้งว่าอาจมีสื่อบันทึกเสียงเก่าในภาษานี้ซึ่งเลิกใช้แล้ว หรือกำลังทำสื่อบันทึกเสียงใหม่ในภาษานี้

ถ้าคุณสนใจที่จะได้สื่อนี้ซึ่งยังไม่พร้อม หรือเลิกใช้แล้ว กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น