ภาษา Western Parbate Kham: Thabanggi

ชื่อภาษา: Western Parbate Kham: Thabanggi
ชื่อภาษา ISO: Western Parbate Kham [kjl]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11921
Language Scope: Unknown
Language State: Extinct

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Western Parbate Kham: Thabanggi

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

ชื่ออื่นสำหรับ Western Parbate Kham: Thabanggi

Thabanggi

พื้นที่ใช้ภาษา Western Parbate Kham: Thabanggi

Nepal

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Western Parbate Kham: Thabanggi

ข้อมูลเกี่ยวกับ Western Parbate Kham: Thabanggi

จำนวนประชากร: 40,000