ภาษา Western Parbate Kham: Takale

ชื่อภาษา: Western Parbate Kham: Takale
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11920
ชื่อภาษา ISO: Western Parbate Kham [kjl]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Western Parbate Kham: Takale

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

พื้นที่ใช้ภาษา Western Parbate Kham: Takale

Nepal

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Western Parbate Kham: Takale

มี 4 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Western Parbate Kham: Takale.

Western Parbate Kham
Western Parbate Kham: Lukumel
Western Parbate Kham: Thabanggi
Western Parbate Kham: Wale

ข้อมูลเกี่ยวกับ Western Parbate Kham: Takale

จำนวนประชากร: 40,000