ภาษา Western Parbate Kham

ชื่อภาษา: Western Parbate Kham
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11914
ชื่อภาษา ISO: Western Parbate Kham [kjl]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Western Parbate Kham

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

ชื่ออื่นสำหรับ Western Parbate Kham

Kham-Magar
Maikoti Kham
Takale
Takale Kham

พื้นที่ใช้ภาษา Western Parbate Kham

Nepal

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Western Parbate Kham

มี 4 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Western Parbate Kham.

Western Parbate Kham: Lukumel
Western Parbate Kham: Takale
Western Parbate Kham: Thabanggi
Western Parbate Kham: Wale

ข้อมูลเกี่ยวกับ Western Parbate Kham

จำนวนประชากร: 2,500

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Western Parbate Kham

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ