ภาษา Kenyang: Bakoni

ชื่อภาษา: Kenyang: Bakoni
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11864
ชื่อภาษา ISO: Kenyang [ken]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kenyang: Bakoni

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

The New Testament - Kenyang - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Kenyang: Bakoni

Bakoni
Kicwe
Kitwii
Manyeman
Manyemen
Northern Balong
Twii
Upper Balong

พื้นที่ใช้ภาษา Kenyang: Bakoni

Cameroon

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Kenyang: Bakoni

มี 3 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Kenyang: Bakoni.

Banyangi
Kenyang: Lower
Kenyang: Upper Kenyang

ข้อมูลเกี่ยวกับ Kenyang: Bakoni

จำนวนประชากร: 65,000

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kenyang: Bakoni

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ