ภาษา Mainstream Kenyah: Lepo' Maut

ชื่อภาษา: Mainstream Kenyah: Lepo' Maut
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11837
Language Type: Unknown
ชื่อภาษา ISO: Mainstream Kenyah [xkl]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mainstream Kenyah: Lepo' Maut

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต 1 (in Kenyah Group)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา Mainstream Kenyah: Lepo' Maut) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Includes related dialects. (C11450).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in Kenyah Group)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา Mainstream Kenyah: Lepo' Maut) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Includes related dialects. (C11451).

พระคำแห่งชีวิต 3 in 3 dialects (in Kenyah Group)

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Includes dialects: KENYAH: Malasan, KENYAH: Lepo' Tau, and KENYAH: Uma Kulit (C75317).

ชื่ออื่นสำหรับ Mainstream Kenyah: Lepo' Maut

Kehja
Kelinjau
Kelinyau
Kenja
Kenya
Kenyah
Kindjin
Kinjin
Lepo' Maut

พื้นที่ใช้ภาษา Mainstream Kenyah: Lepo' Maut

Indonesia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Mainstream Kenyah: Lepo' Maut

มี 18 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Mainstream Kenyah: Lepo' Maut.

Dayak Umak Kulit (Dialect)
Kayan: Melah (Dialect)
Kenyah: Badeng (Dialect)
Kenyah: Bakung (Dialect)
Kenyah Group (ISO Language)
Kenyah: Lepo' Bem (Dialect)
Kenyah: Lepo' Jalan (Dialect)
Kenyah: Lepo'ke (Dialect)
Kenyah: Lepo' Ndang (Dialect)
Kenyah: Lepo' Tau (Dialect)
Kenyah: Lepo' Tepu (Dialect)
Kenyah: Long Patah (Dialect)
Kenyah, Mahakam (Dialect)
Kenyah: Malasan (Dialect)
Mainstream Kenyah: Lepo' Kuda (Unknown)
Mainstream Kenyah: Lepo' Tau (Dialect)
Mainstream Kenyah: Uma Jalan (Unknown)
Uma Tukung (Dialect)

People Groups who speak Mainstream Kenyah: Lepo' Maut

Kenyah, Kayan River; Kenyah, Kelinyau; Kenyah, Mahakam; Kenyah, Upper Baram;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Mainstream Kenyah: Lepo' Maut

จำนวนประชากร: 1,200

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ