ภาษา Mainstream Kenyah: Lepo' Maut

ชื่อภาษา: Mainstream Kenyah: Lepo' Maut
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11837
ชื่อภาษา ISO: Mainstream Kenyah [xkl]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mainstream Kenyah: Lepo' Maut

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

ชื่ออื่นสำหรับ Mainstream Kenyah: Lepo' Maut

Kehja
Kelinjau
Kelinyau
Kenja
Kenya
Kenyah
Kindjin
Kinjin
Lepo' Maut

พื้นที่ใช้ภาษา Mainstream Kenyah: Lepo' Maut

Indonesia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Mainstream Kenyah: Lepo' Maut

มี 17 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Mainstream Kenyah: Lepo' Maut.

Dayak Umak Kulit
Kayan: Melah
Kenyah: Badeng
Kenyah: Bakung
Kenyah Group
Kenyah: Lepo' Bem
Kenyah: Lepo' Jalan
Kenyah: Lepo'ke
Kenyah: Lepo' Ndang
Kenyah: Lepo' Tau
Kenyah: Lepo' Tepu
Kenyah: Long Patah
Kenyah: Malasan
Mainstream Kenyah: Lepo' Kuda
Mainstream Kenyah: Lepo' Tau
Mainstream Kenyah: Uma Jalan
Uma Tukung

ข้อมูลเกี่ยวกับ Mainstream Kenyah: Lepo' Maut

จำนวนประชากร: 1,200

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mainstream Kenyah: Lepo' Maut

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ