ภาษา Kanuri, Tumari: Sugurti

ชื่อภาษา: Kanuri, Tumari: Sugurti
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11562
ชื่อภาษา ISO: Tumari Kanuri [krt]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kanuri, Tumari: Sugurti

ข้อมูลของเราแจ้งว่าอาจมีสื่อบันทึกเสียงเก่าในภาษานี้ซึ่งเลิกใช้แล้ว หรือกำลังทำสื่อบันทึกเสียงใหม่ในภาษานี้

ชื่ออื่นสำหรับ Kanuri, Tumari: Sugurti

Sugurti
Suwurti

พื้นที่ใช้ภาษา Kanuri, Tumari: Sugurti

Niger

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Kanuri, Tumari: Sugurti

มี 3 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Kanuri, Tumari: Sugurti.

Kanuri, Tumari
Kanuri, Tumari: Kubari
Kanuri, Tumari: Tumari

ข้อมูลเกี่ยวกับ Kanuri, Tumari: Sugurti

จำนวนประชากร: 40,000

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kanuri, Tumari: Sugurti

ข้อมูลของเราแจ้งว่าอาจมีสื่อบันทึกเสียงเก่าในภาษานี้ซึ่งเลิกใช้แล้ว หรือกำลังทำสื่อบันทึกเสียงใหม่ในภาษานี้

ถ้าคุณสนใจที่จะได้สื่อนี้ซึ่งยังไม่พร้อม หรือเลิกใช้แล้ว กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น