ภาษา Kanuri, Manga: Dagara

ชื่อภาษา: Kanuri, Manga: Dagara
ชื่อภาษา ISO: Manga Kanuri [kby]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11559
Language Scope: Dialect
Language State: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 11559

ตัวอย่างภาษา Kanuri, Manga: Dagara

Kanuri Manga Dagara - The Challenge.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kanuri, Manga: Dagara

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Kanuri, Manga: Dagara) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A37745).

พระคำแห่งชีวิต 1 w/ TOUBBOU (in Kanuri, Manga)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 w/ TOUBBOU MP3 ในภาษา Kanuri, Manga: Dagara) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A01620).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in Kanuri, Manga)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา Kanuri, Manga: Dagara) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A26850).

Becoming a Friend of God

(ดาวน์โหลด Becoming a Friend of God MP3 ในภาษา Kanuri, Manga: Dagara) บันทึกเสียงเรื่องจากพระคัมภีร์และเรื่องที่ประกาศข่าวประเสริฐ อธิบายความรอดและอาจให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Previously titled 'Words of Life'. (A37744).

เรื่อง of Adam and Noah (in Kanuri, Manga)

(ดาวน์โหลด เรื่อง of Adam and Noah MP3 ในภาษา Kanuri, Manga: Dagara) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A80295).

เรื่อง of Ruth and Jonah (in Kanuri, Manga)

(ดาวน์โหลด เรื่อง of Ruth and Jonah MP3 ในภาษา Kanuri, Manga: Dagara) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A80298).

Story of Abraham (Part 1) (in Kanuri, Manga)

(ดาวน์โหลด Story of Abraham (Part 1) MP3 ในภาษา Kanuri, Manga: Dagara) บันทึกเสียงหรือวีดีโอ เรื่องย่อหรือการถอดความจากพระคัมภีร์ (A80296).

Story of Abraham (Part 2) (in Kanuri, Manga)

(ดาวน์โหลด Story of Abraham (Part 2) MP3 ในภาษา Kanuri, Manga: Dagara) บันทึกเสียงหรือวีดีโอ เรื่องย่อหรือการถอดความจากพระคัมภีร์ (A80297).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Manga - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Kanuri, Manga: Dagara

Dagara

พื้นที่ใช้ภาษา Kanuri, Manga: Dagara

Niger
Nigeria

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Kanuri, Manga: Dagara

People Groups who speak Kanuri, Manga: Dagara

Kanuri, Manga;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Kanuri, Manga: Dagara

จำนวนประชากร: 480,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ