ภาษา Kakabai: North Kakabai

ชื่อภาษา: Kakabai: North Kakabai
ชื่อภาษา ISO: Kakabai [kqf]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11356
Language Scope: Unknown
Language State: Not Verified
รหัสสำเนียงของ ROD:

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kakabai: North Kakabai

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

เพลง (in Kakabai)

(ดาวน์โหลด เพลง MP3 ในภาษา Kakabai: North Kakabai) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A63384).

ข่าวประเสริฐ (in Kakabai)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Kakabai: North Kakabai) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A63161).

พระคำแห่งชีวิต (in Kakabai)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Kakabai: North Kakabai) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C16430).

Acts 1-6 (in Kakabai)

(ดาวน์โหลด Acts 1-6 MP3 ในภาษา Kakabai: North Kakabai) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A64652).

Acts 7-10 (in Kakabai)

(ดาวน์โหลด Acts 7-10 MP3 ในภาษา Kakabai: North Kakabai) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A64653).

Acts 11-15 (in Kakabai)

(ดาวน์โหลด Acts 11-15 MP3 ในภาษา Kakabai: North Kakabai) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A64654).

Acts 16- 20 (in Kakabai)

(ดาวน์โหลด Acts 16- 20 MP3 ในภาษา Kakabai: North Kakabai) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A64655).

Acts 21-25 (in Kakabai)

(ดาวน์โหลด Acts 21-25 MP3 ในภาษา Kakabai: North Kakabai) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A64656).

Acts 26-28 (in Kakabai)

(ดาวน์โหลด Acts 26-28 MP3 ในภาษา Kakabai: North Kakabai) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A64657).

Genesis selection 1-11 (in Kakabai)

(ดาวน์โหลด Genesis selection 1-11 MP3 ในภาษา Kakabai: North Kakabai) Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary. (A63068).

Genesis 12-35 (in Kakabai)

(ดาวน์โหลด Genesis 12-35 MP3 ในภาษา Kakabai: North Kakabai) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63459).

Genesis 37-50 (in Kakabai)

(ดาวน์โหลด Genesis 37-50 MP3 ในภาษา Kakabai: North Kakabai) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63460).

Mark 1-6 (in Kakabai)

(ดาวน์โหลด Mark 1-6 MP3 ในภาษา Kakabai: North Kakabai) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A62829).

Mark 7 - 11 (in Kakabai)

(ดาวน์โหลด Mark 7 - 11 MP3 ในภาษา Kakabai: North Kakabai) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63066).

Mark 12-16 (in Kakabai)

(ดาวน์โหลด Mark 12-16 MP3 ในภาษา Kakabai: North Kakabai) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63067).

ชื่ออื่นสำหรับ Kakabai: North Kakabai

North Kakabai

พื้นที่ใช้ภาษา Kakabai: North Kakabai

Papua New Guinea

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Kakabai: North Kakabai

People Groups who speak Kakabai: North Kakabai

Igora;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Kakabai: North Kakabai

จำนวนประชากร: 816

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ