ภาษา Kaingang: Southeast Kaingang

ชื่อภาษา: Kaingang: Southeast Kaingang
ชื่อภาษา ISO: Kaingang [kgp]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11342
Language Scope: Dialect
Language State: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 11342

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kaingang: Southeast Kaingang

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

เพลง 1 (in Kaingang)

(ดาวน์โหลด เพลง 1 MP3 ในภาษา Kaingang: Southeast Kaingang) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A38230).

พระคำแห่งชีวิต 1 (in Kaingang)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา Kaingang: Southeast Kaingang) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C04151).

เพลง 2 (in Kaingang)

(ดาวน์โหลด เพลง 2 MP3 ในภาษา Kaingang: Southeast Kaingang) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A38231).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in Kaingang)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา Kaingang: Southeast Kaingang) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C00021).

เพลง Apucaraninha (in Kaingang)

(ดาวน์โหลด เพลง Apucaraninha MP3 ในภาษา Kaingang: Southeast Kaingang) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (C32791).

Jonah & Ruth (in Kaingang)

(ดาวน์โหลด Jonah & Ruth MP3 ในภาษา Kaingang: Southeast Kaingang) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (C31530).

เพลง of Rio Das Cobras (in Kaingang)

(ดาวน์โหลด เพลง of Rio Das Cobras MP3 ในภาษา Kaingang: Southeast Kaingang) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (C32801).

เพลง Queimadas (in Kaingang)

(ดาวน์โหลด เพลง Queimadas MP3 ในภาษา Kaingang: Southeast Kaingang) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (C32800).

ชื่ออื่นสำหรับ Kaingang: Southeast Kaingang

Southeast Kaingang

พื้นที่ใช้ภาษา Kaingang: Southeast Kaingang

Brazil

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Kaingang: Southeast Kaingang

People Groups who speak Kaingang: Southeast Kaingang

Kaingang;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Kaingang: Southeast Kaingang

จำนวนประชากร: 18,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ