ภาษา Kaili, Ledo: Ija

ชื่อภาษา: Kaili, Ledo: Ija
ชื่อภาษา ISO: Ledo Kaili [lew]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11330
Language Scope: Dialect
Language State: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 11330

ตัวอย่างภาษา Kaili, Ledo: Ija

Kaili Ledo Ija - The Two Roads.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kaili, Ledo: Ija

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (in Kaili, Ledo)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Kaili, Ledo: Ija) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A74945).

พระคำแห่งชีวิต (in Kaili, Ledo)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Kaili, Ledo: Ija) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C08910).

เรื่องราวของพระเยซู 1 of 2 (in Kaili, Ledo)

(ดาวน์โหลด เรื่องราวของพระเยซู 1 of 2 MP3 ในภาษา Kaili, Ledo: Ija) บันทึกเสียงละครเรื่องจากหนัง ชีวิตพระเยซู มาจากพระธรรมลูกาในพระคัมภีร์ (A38055).

เรื่องราวของพระเยซู 2 of 2 (in Kaili, Ledo)

(ดาวน์โหลด เรื่องราวของพระเยซู 2 of 2 MP3 ในภาษา Kaili, Ledo: Ija) บันทึกเสียงละครเรื่องจากหนัง ชีวิตพระเยซู มาจากพระธรรมลูกาในพระคัมภีร์ (A38056).

Devotion (in Kaili, Ledo)

(ดาวน์โหลด Devotion MP3 ในภาษา Kaili, Ledo: Ija) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (A74946).

Kareba Belo [ข่าวประเสริฐ]

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Kaili, Ledo: Ija) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A64789).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Kaili, Ledo - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Kaili Ledo - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Kaili Ledo - 1999 edition - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Kaili, Ledo: Ija

Ija
Sigi

พื้นที่ใช้ภาษา Kaili, Ledo: Ija

Indonesia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Kaili, Ledo: Ija

People Groups who speak Kaili, Ledo: Ija

Kaili Ledo;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Kaili, Ledo: Ija

จำนวนประชากร: 233,500

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ