ภาษา Jula: Dioula Vehiculaire

ชื่อภาษา: Jula: Dioula Vehiculaire
ชื่อภาษา ISO: Dyula [dyu]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11223
Language Scope: Unknown
Language State: Not Verified
รหัสสำเนียงของ ROD:

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Jula: Dioula Vehiculaire

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ชัยชนะโดยพระเจ้า (in Julakan [Dioula])

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา Jula: Dioula Vehiculaire) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A78216).

ชีวิตของพระคริสต์ (a) (in Julakan [Dioula])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ (a) MP3 ในภาษา Jula: Dioula Vehiculaire) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A31730).

ชีวิตของพระคริสต์ (b) (in Julakan [Dioula])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ (b) MP3 ในภาษา Jula: Dioula Vehiculaire) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A31740).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in Julakan [Dioula])

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Jula: Dioula Vehiculaire) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A78214).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (in Julakan [Dioula])

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา Jula: Dioula Vehiculaire) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A78217).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า (in Julakan [Dioula])

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา Jula: Dioula Vehiculaire) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A78218).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in Julakan [Dioula])

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Jula: Dioula Vehiculaire) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A78215).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in Julakan [Dioula])

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Jula: Dioula Vehiculaire) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A78221).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in Julakan [Dioula])

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Jula: Dioula Vehiculaire) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A78219).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in Julakan [Dioula])

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Jula: Dioula Vehiculaire) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A78220).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Jula - (The Jesus Film Project)
Resources - Jula (Dioula) from 'Welcome Africans' - (Welcome Africans / Bienvue Africains)
The Jesus Story (audiodrama) - Jula (Dioula) - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Jula (Dioula) - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Jula (Dioula) - 2013 Edition - (Faith Comes By Hearing)
The Prophet's Story - Dioula (Jula) - (The Prophets' Story)

ชื่ออื่นสำหรับ Jula: Dioula Vehiculaire

Dioula Véhiculaire
Jula: Dioula Véhiculaire
Trade Jula

พื้นที่ใช้ภาษา Jula: Dioula Vehiculaire

Côte d'Ivoire
Mali

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Jula: Dioula Vehiculaire

People Groups who speak Jula: Dioula Vehiculaire

Dioula; Malinke, Ivorian;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Jula: Dioula Vehiculaire

จำนวนประชากร: 2,520,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ