ภาษา Ju/'hoansi

ชื่อภาษา: Ju/'hoansi
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11202
รหัสสำเนียงของ ROD: 11202
ชื่อภาษา ISO: Ju/'hoan [ktz]

ตัวอย่างภาษา Ju/'hoansi

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ju/'hoansi

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Genesis Hoofstuk 11 [Genesis 11]

(ดาวน์โหลด Genesis 11 MP3 ในภาษา Ju/'hoansi) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65639).

Genesis Hoofstuk 1 [Genesis 1]

(ดาวน์โหลด Genesis 1 MP3 ในภาษา Ju/'hoansi) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65588).

Genesis Hoofstuk 2 [Genesis 2]

(ดาวน์โหลด Genesis 2 MP3 ในภาษา Ju/'hoansi) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65589).

Genesis Hoofstuk 3 [Genesis 3]

(ดาวน์โหลด Genesis 3 MP3 ในภาษา Ju/'hoansi) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65590).

Genesis Hoofstuk 4 [Genesis 4]

(ดาวน์โหลด Genesis 4 MP3 ในภาษา Ju/'hoansi) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65591).

Genesis Hoofstuk 5 [Genesis 5]

(ดาวน์โหลด Genesis 5 MP3 ในภาษา Ju/'hoansi) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65592).

Genesis Hoofstuk 22 [Genesis 22]

(ดาวน์โหลด Genesis 22 MP3 ในภาษา Ju/'hoansi) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65640).

Genesis Hoofstuk 6 [Genesis 6]

(ดาวน์โหลด Genesis 6 MP3 ในภาษา Ju/'hoansi) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65638).

Hoe m!a n ║aq’ara ko Yesu, ╪xanu B [ข่าวประเสริฐ for New Readers - Book B]

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ for New Readers - Book B MP3 ในภาษา Ju/'hoansi) บันทึกเสียงหรือวีดีโอ เรื่องย่อหรือการถอดความจากพระคัมภีร์ (A65138).

Matteus Hoofstuk 3 [Matthew 3]

(ดาวน์โหลด Matthew 3 MP3 ในภาษา Ju/'hoansi) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65648).

ชื่ออื่นสำหรับ Ju/'hoansi

Dobe Kung
Dzu'oasi
Jo'!oansi
Juhoan
Ju/'hoan
Ju'hoan
Ju/'huansi
Ju'oasi
Kung
Kung-Tsumkwe
Tsumkwe
Xaixai
!Xo

Xun
Zhu'oasi

พื้นที่ใช้ภาษา Ju/'hoansi

Botswana
Namibia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Ju/'hoansi

มี 1 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Ju/'hoansi.

Kaukau

ข้อมูลเกี่ยวกับ Ju/'hoansi

ข้อมูลอื่นๆ: Spoken in Tsumkwe East Constituency and Tsumkwe Constituency at Aasvoëlnes, Nhoma, Pespeka. Ju or !Xu. Spoken by Northern Ju|'hoansi. Could be intelligable with //Kx'au//'ein or Gobabis !Kung.

จำนวนประชากร: 4

จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 3%

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ

ข่าวเกี่ยวกับ Ju/'hoansi