ภาษา Izon: Tuomo

ชื่อภาษา: Izon: Tuomo
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11061
Language Type: Unknown
ชื่อภาษา ISO: Izon [ijc]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Izon: Tuomo

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in Ijaw)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Izon: Tuomo) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A21620).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Kolokuma (Izon) - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Izon - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Izon: Tuomo

Tuomo

พื้นที่ใช้ภาษา Izon: Tuomo

Nigeria

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Izon: Tuomo

มี 30 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Izon: Tuomo.

Ijaw (ISO Language)
Ijaw: Amegi (Dialect)
Ijaw: Angiama (Dialect)
Ijaw: Western (Dialect)
Izon: Apoi (Unknown)
Izon: Arogbo (Unknown)
Izon: Boma (Unknown)
Izon: Bumo (Unknown)
Izon: Egbema (Unknown)
Izon: Ekpetiama (Unknown)
Izon: Furupagha (Unknown)
Izon: Gbanrain (Unknown)
Izon: Iduwini (Unknown)
Izon: Ikibiri (Unknown)
Izon: Kabo (Unknown)
Izon: Kolukuma (Unknown)
Izon: Kumbo (Unknown)
Izon: Mein (Unknown)
Izon: Ogbe Ijo (Unknown)
Izon: Ogboin (Unknown)
Izon: Ogulagha (Unknown)
Izon: Oiakiri (Unknown)
Izon: Olodiama East (Unknown)
Izon: Olodiama West (Unknown)
Izon: Operemor (Unknown)
Izon: Oporoma (Unknown)
Izon: Oporoza (Unknown)
Izon: Seimbri (Unknown)
Izon: Tarakiri East (Unknown)
Izon: Tarakiri West (Unknown)

People Groups who speak Izon: Tuomo

Ijaw, Central-Western;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Izon: Tuomo

จำนวนประชากร: 1,000,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ