ภาษา Italian: Cicolano-reatino-aquilano

ชื่อภาษา: Italian: Cicolano-reatino-aquilano
ชื่อภาษา ISO: Italian [ita]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10990
Language Scope: Dialect
Language State: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 10990

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Italian: Cicolano-reatino-aquilano

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ^ (in Italiano [Italian])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ^ MP3 ในภาษา Italian: Cicolano-reatino-aquilano) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ คำสอนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A27901).

L'Agnello Di Dio [The Lamb of God]

(ดาวน์โหลด The Lamb of God MP3 ในภาษา Italian: Cicolano-reatino-aquilano) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A65428).

Cristo Vivente 1-61 [ชีวิตของพระคริสต์ 1-61]

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 1-61 MP3 ในภาษา Italian: Cicolano-reatino-aquilano) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A65426).

Cristo Vivente 62-120 [ชีวิตของพระคริสต์ 62-120]

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 62-120 MP3 ในภาษา Italian: Cicolano-reatino-aquilano) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A65427).

ชีวิตของพระเยซู (in Italiano [Italian])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระเยซู MP3 ในภาษา Italian: Cicolano-reatino-aquilano) ชีวิตของพระเยซูจากพระธรรมมัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการ และโรม (C30780).

เพลง by Danielle Harman (in Italiano [Italian])

(ดาวน์โหลด เพลง by Danielle Harman MP3 ในภาษา Italian: Cicolano-reatino-aquilano) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (C74704).

คำพยาน of Ornella Vanoni (in Italiano [Italian])

(ดาวน์โหลด คำพยาน of Ornella Vanoni MP3 ในภาษา Italian: Cicolano-reatino-aquilano) คำพยานคริสเตียนสำหรับใช้ประกาศกับผู้ที่ยังไม่เชื่อ และเพื่อให้กำลังใจกับคริสเตียน (A37953).

พระคำแห่งชีวิต (in Italiano [Italian])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Italian: Cicolano-reatino-aquilano) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A03901).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

God's Powerful Saviour - Italian - Readings from the Gospel of Luke - (Audio Treasure)
God's Story Video and Audio - Italian - (God's Story)
Hymns - Italian - (NetHymnal)
Jesus Film Project films - Italian - (The Jesus Film Project)
The Bible - Italian - Audio Bibbia - (Wordproject)
The Jesus Story (audiodrama) - Italian - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Italian - 1927 Riveduta Luzzi Version - (Talking Bibles)
Thru the Bible Italian Podcast - (Thru The Bible)
Who is God? - Italian - (Who Is God?)

ชื่ออื่นสำหรับ Italian: Cicolano-reatino-aquilano

Cicolano-reatino-aquilano

พื้นที่ใช้ภาษา Italian: Cicolano-reatino-aquilano

Italy

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Italian: Cicolano-reatino-aquilano

People Groups who speak Italian: Cicolano-reatino-aquilano

Albanian, general; Emilian; Gypsy, Italian; Italian; Jew, Italian Speaking; Sardinian, Sard;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Italian: Cicolano-reatino-aquilano

จำนวนประชากร: 62,000,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ