ภาษา Isu

ชื่อภาษา: Isu
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10987
รหัสสำเนียงของ ROD: 10987
ชื่อภาษา ISO: Isu (Menchum Division) [isu]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Isu

ข้อมูลของเราแจ้งว่าอาจมีสื่อบันทึกเสียงเก่าในภาษานี้ซึ่งเลิกใช้แล้ว หรือกำลังทำสื่อบันทึกเสียงใหม่ในภาษานี้

พื้นที่ใช้ภาษา Isu

Cameroon

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Isu

มี 1 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Isu.

Esu

ข้อมูลเกี่ยวกับ Isu

จำนวนประชากร: 10,400

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Isu

ข้อมูลของเราแจ้งว่าอาจมีสื่อบันทึกเสียงเก่าในภาษานี้ซึ่งเลิกใช้แล้ว หรือกำลังทำสื่อบันทึกเสียงใหม่ในภาษานี้

ถ้าคุณสนใจที่จะได้สื่อนี้ซึ่งยังไม่พร้อม หรือเลิกใช้แล้ว กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น