ภาษา Inuktitut, Western Canadian: Caribou Eskimo

ชื่อภาษา: Inuktitut, Western Canadian: Caribou Eskimo
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10912
ชื่อภาษา ISO: Western Canadian Inuktitut [ikt]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Inuktitut, Western Canadian: Caribou Eskimo

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

ชื่ออื่นสำหรับ Inuktitut, Western Canadian: Caribou Eskimo

Caribou Eskimo

พื้นที่ใช้ภาษา Inuktitut, Western Canadian: Caribou Eskimo

Canada

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Inuktitut, Western Canadian: Caribou Eskimo

มี 4 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Inuktitut, Western Canadian: Caribou Eskimo.

Inuinnaqtun
Inuktitut, Western Canadian: Copper Inuktitut
Inuktitut, Western Canadian: Netsilik
Inuktitut, Western Canadian: Siglit

ข้อมูลเกี่ยวกับ Inuktitut, Western Canadian: Caribou Eskimo

จำนวนประชากร: 80

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ