ภาษา Yao: Tanzania

ชื่อภาษา: Yao: Tanzania
ชื่อภาษา ISO: Yao [yao]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1086
Language Scope: Dialect
Language State: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 01086

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Yao: Tanzania

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in Yao: Malawi)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Yao: Tanzania) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A01721).

พระคำแห่งชีวิต

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C05271).

ชัยชนะโดยพระเจ้า (in Yao: Malawi)

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา Yao: Tanzania) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A82302).

ชีวิตของพระคริสต์ 1-45 (in Yao: Malawi)

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 1-45 MP3 ในภาษา Yao: Tanzania) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A82318).

ชีวิตของพระคริสต์ 46-78 (in Yao: Malawi)

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 46-78 MP3 ในภาษา Yao: Tanzania) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A82319).

ชีวิตของพระคริสต์ 79-120 (in Yao: Malawi)

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 79-120 MP3 ในภาษา Yao: Tanzania) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A82320).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (in Yao: Malawi)

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา Yao: Tanzania) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A82301).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า (in Yao: Malawi)

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา Yao: Tanzania) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A82303).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in Yao: Malawi)

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Yao: Tanzania) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A82305).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in Yao: Malawi)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Yao: Tanzania) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A82304).

เพลง 1 (in Yao: Malawi)

(ดาวน์โหลด เพลง 1 MP3 ในภาษา Yao: Tanzania) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A82306).

เพลง 2 (in Yao: Malawi)

(ดาวน์โหลด เพลง 2 MP3 ในภาษา Yao: Tanzania) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A82307).

Children's เรื่อง (in Yao: Malawi)

(ดาวน์โหลด Children's เรื่อง MP3 ในภาษา Yao: Tanzania) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (A82300).

Kulola, Kupikana ni Kola umi Buku 7 [Look, Listen and Live, Book 7 Jesus - Lord and Saviour] (in Yao: Malawi)

เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A66143).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Yao - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Yao, Tanzania - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Chiyao - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Yao - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Yao: Tanzania

ChiYao: Tanzania
ChiYawo: Tanzania
Tanzania
Yao [Tanzania]
Yawo: Tanzania

พื้นที่ใช้ภาษา Yao: Tanzania

Malawi
Mozambique
Tanzania
Zambia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Yao: Tanzania

People Groups who speak Yao: Tanzania

Ajao;

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ